14 બળ અને દબાણ:FORCE AND PRESSURE-NCERT SCIENCE

NCERT SCIENCE બળ અને દબાણ FORCE AND PRESSURE-

બળ અને દબાણ (FORCE AND PRESSURE) NCERT SCIENCE: પ્રસ્તાવના Table of Contents બળ અને દબાણ (FORCE AND PRESSURE) બળ એટલે ધક્કો અથવા ખેંચાણ. બળની માત્રાને તેના મૂલ્ય વડે દર્શાવવામાં આવે છે. • બળની સંજ્ઞા ” છે અને તેનો SI એકમ …

Read more

199 GK Questions And Answers About Gujarat

gk questions

Read Online 199 GK Questions And Answers About Gujarat State. એક નજરમાં ગુજરાત – GK Questions 199 GK Questions And Answers : 199 પ્રશ્નો ગુજરાત રાજ્ય વિષે જે આપને પરીક્ષાની તૈયારીમાં ઉપયોગી થશે.  Useful GK Questions ગુજરાતનો કયો જિલ્લો સૌથી …

Read more

65 Science Words Every College Graduate Should know:વિજ્ઞાનના શબ્દોની સમજ.

science words dictionary

science words dictionary-વિજ્ઞાનના શબ્દોની સમજ આપણે અહી આ લેખમાં વિજ્ઞાનના શબ્દોની સમજ મેળવીશું જે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે કોલેજ વિધાર્થીઓએ સમજવા જરૂરી છે.31 Science Words Every College Graduate Should Know.  Basic Science Words  Table of Contents 1) એલર્જી (Allergy):- સામાન્ય માણસને …

Read more

આજીનો મોટો અને તેનાથી થતું નુકસાન|What is Ajinomoto And Side Effects in Gujarati

ajinomoto

Ajinomoto-આજીનો મોટો Ajinomoto and Its Side Effect in Gujarati  આજીનો મોટો કે જેને આપણે રાસાયણિક નામ મોનો સોડિયમ ગ્લૂટામેટ ના નામથી પણ ઓળખાય છે. જેને ટૂંકમાં એમ.એસ.જી. પણ કહેવાય છે. અજીનો મોટો બનાવતી કંપની  મુખ્ય કાર્યાલય “ચોઑ” ટોકિયો જાપાનમાં સ્થિત …

Read more

You cannot copy content of this page
આજે જ જોડાવો અમારી સાથે...

તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે