14 બળ અને દબાણ:FORCE AND PRESSURE-NCERT SCIENCE

NCERT SCIENCE બળ અને દબાણ FORCE AND PRESSURE-

બળ અને દબાણ (FORCE AND PRESSURE) NCERT SCIENCE: પ્રસ્તાવના Table of Contents બળ અને દબાણ (FORCE AND PRESSURE) બળ એટલે ધક્કો અથવા ખેંચાણ. બળની માત્રાને તેના મૂલ્ય વડે દર્શાવવામાં આવે છે. • બળની સંજ્ઞા ” છે અને તેનો SI એકમ …

Read more

90 NCERT BASED SCIENCE MCQ QUESTIONS: અત્યાર સુધીમાં પૂછાયેલા વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો.

NCERT BASED SCIENCE MCQ

90 NCERT BASED SCIENCE MCQ QUESTIONS : પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો નીચે 30-30 વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો ની ( NCERT BASED SCIENCE MCQ ) ઓનલાઇન ક્વિઝ મુકેલ છે. કુલ 90 પ્રશ્નો છે. દર વખતે અલગ-અલગ પ્રશ્નો આવશે. આપના પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ ઉપયોગી …

Read more

DAILY GK QUIZ 11 : SCIENCE

SCIENCE DAILY GK QUIZ

DAILY GK FOR SCIENCE DAILY GK QUIZ : SCIENCE GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Online Mock Test of Science  ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ. પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોચાડશો. ક્વિઝ શરૂ કરવા START બટન …

Read more

50 SCIENCE ONE LINERS

BEST SCIENCE ONE LINERS

READ ONLINE SCIENCE ONE LINERS સૂચના :  નીચે વિજ્ઞાનને લગતા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા જાણવા નેવા પ્રશ્નો આપેલ છે. તે ખૂલે એટલે દરેક પ્રશ્ન પાસે આપેલ એરો ને ટચ  કરતાં એનો જવાબ નીચે ખુલશે તે વાચવો એવી રીતે તમામ પ્રશ્નો …

Read more

8 Planets in the Solar System – પૃથ્વી:આપણું ઘર

8 planets in solar system

Planets In The Solar System 8 planets in solar system Solar System  : સૌર પરિવાર/સૌર મંડળ આપણો સૂર્ય મંદાકિની તારામંડળનો એક સ્વયંપ્રકાશિત તારો છે. આ તારાની આસપાસ નાના-મોટા સભ્યો ગોળારૂપે છે. આપણી પૃથ્વી એમાંનો એક ગોળો છે. આ તમામને આપણે …

Read more

65 Science Words Every College Graduate Should know:વિજ્ઞાનના શબ્દોની સમજ.

science words dictionary

science words dictionary-વિજ્ઞાનના શબ્દોની સમજ આપણે અહી આ લેખમાં વિજ્ઞાનના શબ્દોની સમજ મેળવીશું જે દરેક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે કોલેજ વિધાર્થીઓએ સમજવા જરૂરી છે.31 Science Words Every College Graduate Should Know.  Basic Science Words  Table of Contents 1) એલર્જી (Allergy):- સામાન્ય માણસને …

Read more

13.તરુણાવસ્થા તરફ:Reaching The Age Of Adolescence

Reaching The Age Of Adolescence

Table of Contents Reaching the age of Adolescence – તરુણાવસ્થા તરફ  પ્રસ્તાવના : તરુણાવસ્થા પ્રજનનની પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરવાની અવસ્થા છે. 11 વર્ષની ઉંમરથી 18-19 વર્ષ સુધીની અવધિ તરુણાવસ્થાની છે.તરુણાવસ્થામાં વ્યક્તિના શરીરમાં થતા બદલાવ યૌવનારંભનો સંકેત છે.  તરુણ(કિશોર)માં ઊંચાઈમાં વધારો, દાઢી-મૂછ, …

Read more

7.જનરલ નોલેજ ક્વિઝ:Free Online Mock Test Of Science

free online mock test of science

SCIENCE GK MOCK TEST FREE ONLINE MOCK TEST OF SCIENCE   GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Online Mock Test of Science  ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ. પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોચાડશો. ક્વિઝ શરૂ કરવા START …

Read more

12.What is Solar energy?સૌરઉર્જા વિશે.

what is solar energy?

સૌરઉર્જા (Solar Energy) સૌર ઊર્જા (What is Solar Energy?) આજ સુધી આપણે ઊર્જાના પ્રણાલીગત સ્રોત જેવા કે લાકડું, કોલસો, ખનીજતેલ, કુદરતી ગેસ વગેરેનો સતત અને વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરતા આવ્યા છીએ, તેના પરિણામે આ ઊર્જાસ્રોતોની અછત સર્જાઈ છે. ઊર્જાના બિનપ્રણાલીગત …

Read more

11.ગતિ અને અંતરનું માપન:Motion and Measurement of Distances

Motion and measurement of distances

Motion and Measurement of Distances ગતિ અને અંતરનું માપન : Motion and Measurement of Distances પ્રાચીન સમયમાં લોકો પાસે વાહનવ્યવહારનાં સાધનો ન હતાં. આથી તેઓ ચાલીને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે જતા હતા. ત્યારપછી જળમાગમાં અવરજવર માટે હોડીનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો. …

Read more

You cannot copy content of this page
આજે જ જોડાવો અમારી સાથે...

તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે