8.મહાશબ્દ કોણ?

મહાશબ્દ કોણ?@freestudygujarat.in

મહાશબ્દ કોણ? : સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં મહાશબ્દ કોણ?  પ્રકારના પ્રશ્નોમાં ચાર શબ્દો આપેલ હોય છે. જેમાંથી એક શબ્દ પસંદ કરવાનો હોય છે. જેમાં બાકીના બધા જ શબ્દોનો સમાવેશ થઇ જતો હોય તો તે શબ્દને મહાશબ્દ કહે છે.  માનસિક કસોટીનો મહાશબ્દ કોણ? …

Read more

ONLINE QUIZ-DAILY GK QUIZ: 12 MATHS – માનસિક યોગ્યતા કસોટી

DAILY GK QUIZ

ONLINE QUIZ – DAILY GK QUIZ : MATHS (MAT) Today’s Online Quiz is about MAT from Mathematics. GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Online Mock Test of Science  ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ. પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો …

Read more

7.શબ્દનો અર્થપૂર્ણ ક્રમ: Semantic Order Of The Word REASONING FOR COMPETITIVE EXAM

શબ્દનો અર્થપૂર્ણ ક્રમ

યાદ રાખો ♦ શબ્દનો અર્થપૂર્ણ ક્રમ : Semantic order of the word આ વિભાગમાં પ્રશ્નો  અંતર્ગત ચાર/પાંચ /છ શબ્દો આપેલ હોય છે. જે ચોક્કસ રૂપે એકબીજા સાથે કોઈને કોઈ પ્રકારે સુસંગત હોય છે.  અહી, તેમનો ક્રમ અવ્યવસ્થિત હોય છે.  આ …

Read more

6.Analogy: Reasoning for competitive Exam|સમાનતા-સમસંબંધ

ANALOGY REASONING

ANALOGY : ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આઆવતી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં Analogy Reasoning – સમાનતા- સમસંબંધ આધારિત પ્રશ્નોત્તરી આવતી હોય તેમાં વિદ્યાર્થીઓની બુધ્ધિમત્તા ચકાસવા માટે પૂછવામાં આવે છે.   આ પ્રકારના પ્રશ્નમાં કુલ બે સમૂહ હોય છે, પ્રથમ સમૂહમાં બે શબ્દો કોઈ સમાન …

Read more

5.Direction And Distance Questions: Mock Test for Competitive Exam: દિશાઅને અંતરના દાખલા

Direction and Distance

વિવિધ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં દિશા અને અંતર સંબંધિત સમજ ચકાસવા માટે તેના પર આધારિત પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. આ વિભાગના પ્રશ્નોનાં ઉત્તર મેળવવા માટે વિદ્યાર્થીઓએ નીચેની આકૃતિ ખાસ યાદ રાખવી. Direction and Distance Questions આ આકૃતિમાં મુખ્ય ચાર દિશાઓ છે : …

Read more

4.What Is The Formula For The Calendar Reasoning? : કેલેન્ડર આધારિત પ્રશ્નો ની સમજૂતી

CALENDAR REASONING :DAYS AND DATES CALCULATIONS

Calendar Reasoning : કેલેન્ડર આધારિત પ્રશ્નો ની સમજૂતી  આજના યુગમાં માણસ ભાગ્યે જ ‘કેલેન્ડર’ શબ્દથી અપરિચિત હોય. સામાન્ય રીતે કેલેન્ડર (જેને સાદી ભાષામાં તારીખિયું કહે છે.) કોઈપણ વર્ષમાં માસ, સપ્તાહનો વાર તથા જે-તે વારના રોજ આવતી તિથિ તેમજ તારીખ જાણવા …

Read more

3.Classification in Reasoning-Verbal Reasoning: For All Competitive exam વર્ગીકરણ પધ્ધતિ વિષે.

Classification in reasoning

Classification in Reasoning વર્ગીકરણ પધ્ધતિ વિષે : વર્ગીકરણ  એટલે કોઈ વસ્તુ, શબ્દ, અક્ષર, અંકને તેમના વિશેષ પ્રકારના ગુણધર્મના આધારે વર્ગીકૃત કરવાની ક્રિયા. NMMS અને બીજી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં આ પ્રકારના પ્રશ્નોમાં  ચાર વિકલ્પોનો એક સમૂહ આપવામાં આવે છે. જે પૈકી કોઈ …

Read more

2.Blood Relation Reasoning- Problems, and Solutions. લોહી સંબંધ માનસિક યોગ્યતા કસોટી – All Competitive Exam.

Blood Relation Reasoning

યાદ રાખો Blood Relation Reasoning કોઈપણ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓને સમાજમાં પ્રચલિત લોહી સંબંધથી જાણકારી પ્રાપ્ત થાય તે હેતુને ધ્યાનમાં રાખી લોહી સંબંધને લગતા પ્રશ્નો પૂછવામાં આવે છે. આ પ્રકારના  પ્રશ્નો સીધી રીતે ન પૂછતાં થોડા જટિલ રીતે સગપણ રજૂ કરીને …

Read more

NUMERIC SERIES PART:2 FOR ALL COMPETITIVE EXAM સંખ્યા શ્રેણી (માનસિક યોગ્યતા કસોટી) સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે

NUMERIC SERIES

NUMERIC SERIES PART : 2 NUMERIC SERIES : સંખ્યા શ્રેણી એટલે કોઈ   ચોક્કસ ગાણિતિક નિયમ મુજબ બદલાતી સંખ્યાઓની ગોઠવણીને શ્રેણી NUMERIC SERIES કહે છે.   સંખ્યા શ્રેણી NUMERIC SERIES ની રચનામાં વિવિધ પ્રકારની ગાણિતિક ક્રિયાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે …

Read more

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.