મહત્વના દિવસો વિષે જાણો

By : FreeStudyGujarat.in

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી 

કયો દિવસ વિશ્વ બ્રેઈલ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

4 જાન્યુઆરી વિશ્વ બ્રેઈલ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. બ્રેઈલની શોધ કરનાર અને ફ્રાન્સમાં 1809માં જન્મેલા લુઈ બ્રેઈલનો જન્મદિવસ છે.

કયો દિવસ વિશ્વ શાંતિ અને સમજણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

23 ફેબ્રુઆરી, વિશ્વ શાંતિ અને સમજણ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે જે 23 ફેબ્રુઆરી, 1905 ના રોજ યોજાયેલી પ્રથમ રોટરી મીટિંગની વર્ષગાંઠ છે. 

કયો દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

ભાષાકીય વિવિધતા વિશે જાગૃતિ લાવવા માટે 21 ફેબ્રુઆરીને આંતરરાષ્ટ્રીય માતૃભાષા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

કયો દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

21 માર્ચ આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. ગ્રહ પર અસ્તિત્વ ધરાવતા વિવિધ પ્રકારના જંગલો અને જંગલોની બહારના વૃક્ષો વિશે પણ જાગૃતિ લાવવા 

કયો દિવસ વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

 સમગ્ર વિશ્વમાં આરોગ્ય અંગે જનજાગૃતિ લાવવા માટે 7 એપ્રિલને વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

કયો દિવસ પૃથ્વી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

પર્યાવરણીય સંરક્ષણ અને સંરક્ષણ અંગે જનજાગૃતિ વધારવા માટે 22 એપ્રિલને પૃથ્વી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 

કયો દિવસ વિશ્વ સંગીત દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

21 જૂનને વિશ્વ સંગીત દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે, જે દિવસે વિશ્વભરના લોકોને જાહેર જગ્યાઓમાં સંગીત વગાડવાની વિનંતી કરવામાં આવે છે.

કયો દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

21 જૂન આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. 2014 માં સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં રજૂ થયા પછી તે સૌપ્રથમ 2015 માં ઉજવવામાં આવી હતી. 

કયો દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

17 જુલાઈને વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ન્યાય દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. તેને આંતરરાષ્ટ્રીય ફોજદારી ન્યાય દિવસ દિવસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

કયો દિવસ આંતરરાષ્ટ્રીય ચેરિટી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

યુનાઈટેડ નેશન્સ જનરલ એસેમ્બલી દ્વારા ઘોષણા કર્યા પછી 2012 થી 5 સપ્ટેમ્બરને આંતરરાષ્ટ્રીય ચેરિટી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

કયો દિવસ વિશ્વ ઉર્જા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

22 ઓક્ટોબરને વિશ્વ ઉર્જા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે 

કયો દિવસ વિશ્વ કોમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે?

2 ડિસેમ્બરને વિશ્વ કોમ્પ્યુટર સાક્ષરતા દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને તે ભારતીય કોમ્પ્યુટર કંપની NIIT દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.

આવા વધુ દિવસો વિષે માહિતી મેળવવા માટે નીચેની લિન્ક પર કિલક કરો અને વિગતો વાંચો સાથે ઓનલાઈન ક્વિઝ આપો