રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? | Rudhiprayog No Arth In Gujarati | 250+ ઉદાહરણ સાથે સમજ

રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું? rudhiprayog no arth in gujarati

રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? Rudhiprayog no arth in Gujarati સામાન્ય રીતે રૂઢિ એટલે ચાલતી આવતી પ્રણાલી- માન્યતા એવું કહી શકાય. કેટલાક એવા શબ્દ સમૂહ છે, જેને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાથી અભિવ્યક્તિ અલંકાર યુક્ત બને છે. અહીં વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું …

Read more

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.