રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? | Rudhiprayog No Arth In Gujarati | 250+ ઉદાહરણ સાથે સમજ

રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું? rudhiprayog no arth in gujarati

રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? સામાન્ય રીતે રૂઢિ એટલે ચાલતી આવતી પ્રણાલી- માન્યતા એવું કહી શકાય. કેટલાક એવા શબ્દ સમૂહ છે, જેને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાથી અભિવ્યક્તિ અલંકાર યુક્ત બને છે. અહીં વ્યાકરણની દૃષ્ટિએ રૂઢિપ્રયોગ એટલે શું ? એના જવાબમાં  એવા શબ્દોનો …

Read more

You cannot copy content of this page

આજે જ જોડાવો અમારી સાથે...

તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે