સાઈખોમ મીરાબાઈ ચાનુ જીવન પરિચય | MIRABAI CHANU BIOGRAPHY IN GUJARATI 2021 | Mirabai Chanu Olympics

સાઈખોમ મીરાબાઈ ચાનુ જીવન પરિચય MIRABAI CHANU BIOGRAPHY IN GUJARATI

સાઈખોમ મીરાબાઈ ચાનુ જીવન પરિચય MIRABAI CHANU BIOGRAPHY IN GUJARATI સાઈખોમ મીરાબાઈ ચાનુ જીવન પરિચય  MIRABAI CHANU BIOGRAPHY IN GUJARATI Mirabai Chanu Olympics MIRABAI CHANU BIOGRAPHY IN GUJARATI સાઈખોમ મીરાબાઈ ચાનુ જીવન પરિચય આ પોસ્ટમાં આપણે જાણીશું, Won Medal in …

Read more

મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે? | How do bees make honey? | રોજીંદુ વિજ્ઞાન :1

How do bees make honey

મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે? How do bees make honey? મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે?  How do bees make honey?આ પોસ્ટમાં આપણે જાણીશું, મધમાખી હાલના સમયમાં માનવીને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે,ખેતીમાં,મરી મસાલાના પાકોમાંદવામાં,ખોરાકમાં, જંતુનાશક દવાની જગ્યાએ કારગત, ઘણી …

Read more

Geiger-Muller counter Notes in Gujarati : ગાઈગર મુલર કાઉન્ટર સાધન શું માપવા માટેનું છે?

Geiger-Muller counter Notes

ગાઈગર મુલર કાઉન્ટર Table of Contents Geiger-Muller counter Notes in Gujarati Geiger-Muller counter Notes in Gujarati અહી આ પોસ્ટમાં Geiger-Muller counter Notes in Gujarati આપવા પ્રયાસ કર્યો છે. આશા છે કે તમને તે વિષે સારી માહિતી ગુજરાતીમાં મળશે.ગાઈગર મૂલર કાઉન્ટર …

Read more

કોષરસપટલ અને કોષકેન્દ્રપટલ એટ્લે શું? કોષરસ પટલ અને કોષકેન્દ્ર વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો

amoeba

Table of Contents કોષરસપટલ અને કોષકેન્દ્રપટલ એટ્લે શું? કોષરસ પટલ  અને કોષકેન્દ્ર વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરો આ પોસ્ટમાં આજે આપણે સમજીશું કે કોષરસપટલ અને કોષકેન્દ્રપટલ એટ્લે શું? કોષરસ પટલ અને કોષકેન્દ્ર વચ્ચેનો ભેદ શું હોય.  કોષરસ (Cytoplasm) કોષરસ એ કોષરસ …

Read more

3 કણો- અભિસરણતંત્ર:What is Osmosis System of The Human body?

what is osmosis ?

અભિસરણતંત્ર એટલે શું ? What is Osmosis System in Human Body? what is osmosis ? અભિસરણતંત્ર એટલે  શરીરમાં રહેલું રક્ત અને પોષક દ્રવ્યોને વિવિધ અંગો તરફ લઈ જવા-લાવવાનું તંત્ર. અભિસરણ તંત્ર શેનું બનેલું છે?  આ તંત્ર હૃદય, રુધિર (રક્ત) અને …

Read more

15 SOUND – ધ્વનિ:NCERT SCIENCE

SOUND- ધ્વનિ - NCERT SCIENCE

Sound – ધ્વનિ (NCERT Science ) ધ્વનિ એટલે શું? કંપન કરતી વસ્તુ ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરે છે. પદાર્થની આગળ-પાછળ (back and forth) કે ઉપર-નીચે (up and down) થતી પુનરાવર્તિત ઝડપી ગતિને કંપન કહે છે. સમતોલન સ્થાનની આસપાસ (to and fro) થતી …

Read more

14 બળ અને દબાણ:FORCE AND PRESSURE-NCERT SCIENCE

NCERT SCIENCE બળ અને દબાણ FORCE AND PRESSURE-

બળ અને દબાણ (FORCE AND PRESSURE) NCERT SCIENCE: પ્રસ્તાવના Table of Contents બળ અને દબાણ (FORCE AND PRESSURE) બળ એટલે ધક્કો અથવા ખેંચાણ. બળની માત્રાને તેના મૂલ્ય વડે દર્શાવવામાં આવે છે. • બળની સંજ્ઞા ” છે અને તેનો SI એકમ …

Read more

90 NCERT BASED SCIENCE MCQ QUESTIONS: અત્યાર સુધીમાં પૂછાયેલા વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો.

NCERT BASED SCIENCE MCQ

90 NCERT BASED SCIENCE MCQ QUESTIONS : પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નો નીચે 30-30 વિજ્ઞાનના પ્રશ્નો ની ( NCERT BASED SCIENCE MCQ ) ઓનલાઇન ક્વિઝ મુકેલ છે. કુલ 90 પ્રશ્નો છે. દર વખતે અલગ-અલગ પ્રશ્નો આવશે. આપના પરીક્ષાની તૈયારી માટે ખૂબ ઉપયોગી …

Read more

DAILY GK QUIZ 11 : SCIENCE

SCIENCE DAILY GK QUIZ

DAILY GK FOR SCIENCE DAILY GK QUIZ : SCIENCE GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Online Mock Test of Science  ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ. પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોચાડશો. ક્વિઝ શરૂ કરવા START બટન …

Read more

50 SCIENCE ONE LINERS

BEST SCIENCE ONE LINERS

READ ONLINE SCIENCE ONE LINERS સૂચના :  નીચે વિજ્ઞાનને લગતા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા જાણવા નેવા પ્રશ્નો આપેલ છે. તે ખૂલે એટલે દરેક પ્રશ્ન પાસે આપેલ એરો ને ટચ  કરતાં એનો જવાબ નીચે ખુલશે તે વાચવો એવી રીતે તમામ પ્રશ્નો …

Read more

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.