8.મહાશબ્દ કોણ?

મહાશબ્દ કોણ?@freestudygujarat.in

મહાશબ્દ કોણ? : સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં મહાશબ્દ કોણ?  પ્રકારના પ્રશ્નોમાં ચાર શબ્દો આપેલ હોય છે. જેમાંથી એક શબ્દ પસંદ કરવાનો હોય છે. જેમાં બાકીના બધા જ શબ્દોનો સમાવેશ થઇ જતો હોય તો તે શબ્દને મહાશબ્દ કહે છે.  માનસિક કસોટીનો મહાશબ્દ કોણ? …

Read more

STD 8 SCIENCE CH 1 MCQ|NCERT SCIENCE|ધોરણ-8 વિજ્ઞાન ક્વિઝ એકમ 1 ખેત ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન.

STD-8-SCIENCE-CH-1-MCQ-એકમ-1-ખેત-ઉત્પાદન-અને-વ્યવસ્થાપન.

અહી ધોરણ 8 વિજ્ઞાન એકમ 1 ખેત ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન પ્રકરણની ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકવામાં આવી છે. STD 8 SCIENCE CH 1 MCQ આ ટેસ્ટ આપ આપશો એટલે તરત તેનું રીઝલ્ટ પણ જોવા મળશે. આશા છે આ ટેસ્ટ આપને ખૂબ ઉપયોગી …

Read more

STD 7 SCIENCE CH 1 MCQ |ધોરણ – 7 વિજ્ઞાન એકમ-1 વનસ્પતિ માં પોષણ|Nutrition of plants.

STD-7-SCIENCE-CH-1-MCQ-ધોરણ-7-વિજ્ઞાન-એકમ-1-વનસ્પતિ-માં-પોષણ-1

અહી ધોરણ 7 વિજ્ઞાન એકમ-1 વનસ્પતિ માં પોષણ પ્રકરણની ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકવામાં આવી છે. આ ટેસ્ટ આપ આપશો એટલે તરત તેનું રીઝલ્ટ પણ જોવા મળશે. STD 7 SCIENCE CH 1 MCQ આશા છે આ ટેસ્ટ આપને ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે. સ્પર્ધાત્મક …

Read more

STD 6 SCIENCE CH 1 MCQ |NCERT SCIENCE|ધોરણ-6 વિજ્ઞાન ક્વિઝ એકમ 1 ખોરાક ક્યાંથી મળે છે?

STD-6-SCIENCE-CH-1-MCQ-એકમ-1-ખોરાક-ક્યાંથી-મળે-છે

અહી ધોરણ 6 વિજ્ઞાન એકમ 1 ખોરાક ક્યાંથી મળે છે? પ્રકરણની ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકવામાં આવી છે. આ ટેસ્ટ આપ આપશો એટલે તરત તેનું રીઝલ્ટ પણ જોવા મળશે. STD 6 SCIENCE CH 1 MCQ આશા છે આ ટેસ્ટ આપને ખૂબ ઉપયોગી …

Read more

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ | GUJARATI VYAKARAN | 100 શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ Free PDF

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ @ freestudygujarat GUJARATI VYAKARAN: શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ  (Shabd Samuh Mate Ek Shabd)  શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ ગુજરાતી ભાષામાં વપરાય છે. ગુજરાતી વ્યાકરણમાં તેનું આગવું સ્થાન છે. શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ એટલે …

Read more

મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે? | How do bees make honey? | રોજીંદુ વિજ્ઞાન :1

How do bees make honey

મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે? How do bees make honey? મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે?  How do bees make honey?આ પોસ્ટમાં આપણે જાણીશું, મધમાખી હાલના સમયમાં માનવીને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે,ખેતીમાં,મરી મસાલાના પાકોમાંદવામાં,ખોરાકમાં, જંતુનાશક દવાની જગ્યાએ કારગત, ઘણી …

Read more

ONLINE QUIZ-DAILY GK QUIZ: 12 MATHS – માનસિક યોગ્યતા કસોટી

DAILY GK QUIZ

ONLINE QUIZ – DAILY GK QUIZ : MATHS (MAT) Today’s Online Quiz is about MAT from Mathematics. GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Online Mock Test of Science  ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ. પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો …

Read more

50 SCIENCE ONE LINERS

BEST SCIENCE ONE LINERS

READ ONLINE SCIENCE ONE LINERS સૂચના :  નીચે વિજ્ઞાનને લગતા પરીક્ષામાં પૂછાય શકે તેવા જાણવા નેવા પ્રશ્નો આપેલ છે. તે ખૂલે એટલે દરેક પ્રશ્ન પાસે આપેલ એરો ને ટચ  કરતાં એનો જવાબ નીચે ખુલશે તે વાચવો એવી રીતે તમામ પ્રશ્નો …

Read more

5.How does Amoeba obtain its food? Know Amoeba:અમીબામાં ખોરાકગ્રહણ અને પાચન

amoeba

અમીબામાં ખોરાક ગ્રહણ અને પાચન કઈ રીતે થાય છે? (FEEDING AND DIGESTION IN AMOEBA) How does Amoeba Obtain its Food  અમીબા તળાવના પાણીમાં જોવા મળતું સૂક્ષ્મજીવ છે. અમીબા કોષરસપટલ, એક ગોળ ઘટ્ટ કોષકેન્દ્ર અને કોષરસમાં ઘણી નાની ગોળકો જેવી રસધાનીઓ …

Read more

1.સમ્રાટ અશોક-સમાજિક વિજ્ઞાન (Social Science)

મગધનો રાજા સમ્રાટ અશોક

ઈ. પૂ. ૨૭૩થી ઈ. પૂ. ૨૩૬) મગધના મૌર્યવંશનો મહાન સમ્રાટ અશોક. મૌર્યવંશના સ્થાપક ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના પુત્ર બિંદુસારનો પુત્ર. તેણે રાજા થતાં પહેલાં અવંતિમાં અને પછી તક્ષશિલામાં રાજ્યપાલ તરીકે સફળ કામગીરી બજાવી હતી. . મગધનો રાજા સમ્રાટ અશોક રાજા થયા બાદ …

Read more

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.