મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે? | How do bees make honey? | રોજીંદુ વિજ્ઞાન :1

How do bees make honey
મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે?

How do bees make honey? મધમાખી કેવી રીતે મધ બનાવે છે? 

How do bees make honey?આ પોસ્ટમાં આપણે જાણીશું,

મધમાખી હાલના સમયમાં માનવીને ઘણી રીતે ઉપયોગી છે,
ખેતીમાં,મરી મસાલાના પાકોમાં
દવામાં,ખોરાકમાં, જંતુનાશક દવાની જગ્યાએ કારગત, ઘણી રીતે આપણે મધમાખી ઉપયોગી છે…મધમાખી ન હોય તો ખેત ઉત્પાદન પણ ઘટી શકે છે..

મધમાખી ઘણી જગ્યા એ જોવા મળે છે ઊંચા ઝાડ પર…બારમાસી ના છોડ પર… દેશી ગુલાબના છોડ પર..
આવા છોડ વાવ્યા હોય તો મધમાખી ને આશરો મળે છે..એટલે જ આવા નાના નાના છોડ ઘર આંગણે વાવવા થી મધ ત્યાં રહે છે અને આપણ ને ઉપયોગી બને છે..
જંતુનાશક દવાઓ નો ઉપયોગ ઓછો કરવાથી મધ ટકી શકે છે જે થી તે પરાગનયનની ક્રિયા મારફતે ઉત્પાદન વધારી શકાય છે..
મધમાખીનું સંરક્ષણ કરવું જોઈએ..
આ સમયમાં ખેડૂતો મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર પણ વ્યવસાય તરીકે સ્વીકારી રહ્યા છે.પેટી વસાવી મધમાખી ઉછેર કેન્દ્ર ઉપયોગ કરી રોજગાર મેળવી રહ્યા છે.

  • મધમાખી સુગંધીદાર ફૂલો પર બેસી તેમાંથી સુમધુર ફૂલોનો રસ ચૂસે છે.
  • તેને મધુરસ (Nectar) કહે છે.
  • ચૂસેલાં ફૂલોના રસને તે એક કોથળીમાં સંગ્રહ કરે છે.
  • જ્યારે ફૂલોનો રસ અમુક પ્રમાણમાં એકઠો થાય ત્યારે તેને પોતાના મધપૂડામાં જઈ ત્યાં સંગ્રહ કરે છે.
  • આમાંથી મધનું નિર્માણ થાય છે, જે મધપૂડામાં પોતાના ખોરાક તરીકે સંઘરાયેલું રહે છે.
  • મધ મેળવવા માટે મધપૂડા પરથી મધમાખીઓ ઉડાડી દઈ તેમાંથી મધ લઈ લેવામાં આવે છે.
મિત્રો સાથે શેર કરો
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
અમારી સાથે જોડાઓ
Share on:

Leave a Comment

You cannot copy content of this page

આજે જ જોડાવો અમારી સાથે...

તમામ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની તૈયારી માટે