MOCK TEST 2 | મોક ટેસ્ટ TET-1-2- TAT-HTAT

MOCK TEST 2 મોક ટેસ્ટ TET-1-2- TAT-HTAT
MOCK TEST 2 મોક ટેસ્ટ TET-1-2- TAT-HTAT

MOCK TEST 2 મોક ટેસ્ટ TET-1-2- TAT-HTAT ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

MOCK TEST 2 મોક ટેસ્ટ TET-1-2- TAT-HTAT

  • MOCK TEST 2 મોક ટેસ્ટ TET-1-2- TAT-HTAT
  • શરૂ કરવા START બટન પર કિલક કરતા  ઓનલાઈન ક્વિઝ મળશે.
  • TOTAL : 20 QUESTIONS સમજૂતી સાથે. 
  • રોજ-રોજ એક-એક  ક્વિઝ આ વિભાગની ઉમેરાતી જશે.
  • તો રાહ શેની જૂઓ છો ? ટેસ્ટ આપો અને દરરોજ સાઇટની મુલાકાત લઈ લો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરો.
  • આભાર! 

MOCK TEST 2

0%
4 votes, 3 avg
191

MOCK TEST 2

નીચે Start બટન પર કિલક કરી ક્વિઝ આપો.

1 / 25

કાટકોણ ત્રિકોણમાં એક ખુણો કાટખૂણો હોય છે . જ્યારે બાકીના બંને ખૂણા હમેશા ------- હોય છે

2 / 25

નીચેનામાંથી કયો ઘટક પ્રત્યક્ષ અસરનો છે ?

3 / 25

દિવ્યાંગ બાળકો માટે વિદ્યાર્થી શિક્ષક પ્રમાણ શું હોવું જોઈએ ?

4 / 25

યામ સમતલમાં દોરેલી ઉગમબિંદુમાંથી પસાર થતી ઊભી રેખાને ------ કહે છે

5 / 25

5 મિત્રોની સરેરાશ ઉમર 20 વર્ષ છે . જેમાં બે મિત્રોની સરેરાશ ઉમર 18 છે અને બીજા બે મિત્રોની સરેરાશ ઉમર 22 વર્ષ છે . તો બાકી રહેલા મિત્રની ઉમર કેટલી હશે ?

6 / 25

શ્રી અરવિંદનું તત્વજ્ઞાન શાનાથી પ્રેરિત હતું ?

7 / 25

પ્રાણી કે વ્યક્તિને પ્રબલન પૂરું પાડીને વર્તનનું ઇચ્છિત રીતે ઘડતર કરવાની પ્રયુક્તિ એટલે -----

8 / 25

ઔપચારીક શિક્ષણ એ -------

9 / 25

10000 ના 33 1/3% ના 0.15 % = ?

10 / 25

જિન જેક રૂસોની પ્રકૃતિ વાદી વિચારધારા કયા પુસ્તકમાં વર્ણવામાં આવી છે ?

11 / 25

0.137 નું ટકામાં મૂલ્ય -------- મળે

12 / 25

હરમન રોશાર્ક કયાના વતની હતાં ?

13 / 25

વાંચન નું મૂલ્યાંકન કરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવા જેવી બાબત કઈ છે ?

14 / 25

એક ચલવાળા સુરેખ સમીકરણ નું વ્યાપક રૂપ ------ છે . ( જ્યાં a , b અચળ સંખ્યા છે a is not equal to b અચળ સંખ્યા છે . a is not equal to 0 )

15 / 25

1 ચોરસ મીટર = --------- ચોરસ સેમી

16 / 25

3251+587+369------ ?= 3007

17 / 25

કયા સાધન દ્વારા શિક્ષણના મુખ્ય મથકમાંથી પ્રસારિત થતાં કાર્યક્રમો અભ્યાસ કેન્દ્રો પર ---- દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે ?

18 / 25

વિમાન ચાલક ની તાલીમ માટે નીચેના પૈકી કયો વિકલ્પ વધુ અનુકૂળ છે ?

19 / 25

શેનાં દ્વારા  શૈક્ષણિક સાધન નિર્માણની ક્રિયા ઝડપી અને સરળ બનાવી શકાય ?

20 / 25

રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન નો કાયદો કયા વર્ષમાં પસાર કરવામાં આવ્યો ?

21 / 25

કોઈ વસ્તુ વ્યક્તિ કે પ્રક્રિયા થી આકર્ષિત થઈ તેને પસંદ કરવાની અને તેમાંથી સંતોષ પ્રાપ્ત કરવા માટે ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની પ્રવૃતિ એટલે ?

22 / 25

વૈયક્તિક તફાવતોને કારણે -------- તફાવત હોવો જોઈએ

23 / 25

વસ્તુ ની લે – વેચ થતાં ખરીદનાર કે વેચનાર બંને પાસેથી દલાલ જે નિશ્ચિત રકમ લે છે તેને ------ કહે છે .

24 / 25

NCERT  ના અધ્યક્ષ હોદ્દાની રૂએ કોણ હોય છે ?

25 / 25

કોઈ પદાર્થ ઘટના કે અવલોકન ને કોઈ ચોક્કસ સંખ્યા સાથે સાંકળવું એટલે -----

Your score is

The average score is 16%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

EDUCATIONAL PSYCHOLOGY QUIZ

મિત્રો સાથે શેર કરો
અમારી સાથે જોડાઓ

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.