7.જનરલ નોલેજ ક્વિઝ:Free Online Mock Test Of Science

free online mock test of science
SCIENCE GK MOCK TEST
0%
13 votes, 2.8 avg
369

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ -SCIENCE

FOR ALL COMPETITVE EXAM

1 / 11

સુકો બરફ કોને કહે છે ?

2 / 11

હેવી વોટરનું બીજું નામ શું છે ?

3 / 11

એકસ - રેની શોધ કોણે કરી હતી ?

4 / 11

લીફટની શોધ કોણે કરી છે ?

5 / 11

સર્પગંધામાંથી શું મળી આવે છે ?

6 / 11

નીચે પૈકી કયો બોમ્બ સૌથી વધુ વિઘાતક છે ?

7 / 11

પ્રકાશવર્ષ શું માપવાનો અંતર છે ?

8 / 11

એન્ટીબાયોટીકસ કોને નષ્ટ કરે છે ?

9 / 11

લેસર ( LASER ) નું પુરૂ નામ શું છે ?

10 / 11

સુપર સોનિક શબ્દો શેના માટે વપરાય છે ?

11 / 11

પૃથ્વીથી સૌથી નજીકનો ગ્રહ કયો છે ?

Your score is

The average score is 41%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

1 thought on “7.જનરલ નોલેજ ક્વિઝ:Free Online Mock Test Of Science”

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.