5.જનરલ નોલેજ ક્વિઝ:Free Online Test Of Gk – Computer Online Test

free online test of gk
જનરલ નોલેજ ક્વિઝ-Computer Related
 • FREE ONLINE TEST OF GK- Computer Online Test

 • GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Mock Test ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ.
 • પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોચાડશો.
 • ક્વિઝ શરૂ કરવા START બટન પર કિલક કરતા  ઓનલાઈન ક્વિઝ મળશે.
 • રોજ-રોજ એક-એક  ક્વિઝ આ વિભાગની ઉમેરાતી જશે.
 • દરેક ક્વિઝને અંતે સર્ટીફિકેટ મળશે. જેમાટે આપે મેઈલ આઈડી અને ફોન નંબર લખવાનો રહેશે.
 • આપના મેઈલ આઈડી પર સંપૂર્ણ વિગતો સાથે રિઝલ્ટ મળશે.અને સાથે આકર્ષક સર્ટીફિકેટ પણ ખરું.
 • તો રાહ શેની જૂઓ છો ? ટેસ્ટ આપો અને દરરોજ સાઇટની મુલાકાત લઈ લો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરો.
 • કાંઈ પણ ભૂલ કે સુધારો જણાય લાગે તો નીચે કોમેન્ટ કરશો અમે તેને સુધારી લઈશું.
 • તથા આપની કોઈ વિશિષ્ટ તૈયારી માટે મટેરિયલ કે ક્વિઝ માટે માંગ હોય તો પણ કોમેન્ટ કરી જણાવશો. અમે તેના પર કામ કરી આપને એ પહોંચાડીશું.
 • આભાર!  
0%
8 votes, 3.8 avg
238

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ

નોલેજ ક્વિઝ Computer Related2, 5.જનરલ નોલેજ ક્વિઝ:Free Online Test Of Gk - Computer Online Test

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ : 5(COMPUTER )

FOR ALL COMPETITIVE EXAM

1 / 17

કોમ્પ્યુટરના સંદર્ભમાં OS એટલે શું ?

2 / 17

કમ્પ્યુટરમાં રહેલી F1 (ફંક્શન ફી ) શેના માટે હોય છે ?

3 / 17

Alt + Tab શોર્ટ કી નો ઉપયોગ નીચે માંથી શું હશે ?

4 / 17

કોમ્પ્યુટરમાં તમામ કેલ્યુલેશન ક્યાં થાય છે?

5 / 17

કમ્પ્યુટરના સંદર્ભમાં BIOS એટલે શું ?

6 / 17

UNIVAC - ENIAC શાના ઉદાહરણ છે?

7 / 17

કોમ્પ્યુટરના સંદર્ભમાં 1 Byte એટલે સામાન્ય રીતે 8 bits . 4 bits એટલે 1 _______

8 / 17

.edu ડોમેન નેઇમ એક્સટેન્શન શાના માટે હોય ?

9 / 17

ઇ.સ. 1976 માં ઈથરનેટ કોણે વિકસાવ્યું ?

10 / 17

નેટવર્કની પરિભાષામાં MAN એટલે શું ?

11 / 17

નીચેમાંથી કયું એક્સટેન્શન નોટપેડ નું છે ?

12 / 17

નીચેના માંથી કયું વેબ બ્રાઉઝર નથી. ?

13 / 17

______ ના આગમન સાથે ચોથી પેઢીના કમ્પ્યુટર નો યુગ શરૂ થયો .

14 / 17

નીચે પૈકીનું કયું એક Antivirus Software નથી ?

15 / 17

જાણીતી IT કંપની માઇક્રોસોફ્ટ ના સ્થાપક કોણ છે ?

16 / 17

_____ ને કમ્પ્યુટર નું મગજ કહેવાય.

17 / 17

નીચેમાંથી YOUTUBE શોધક માં કોનો સમાવેશ થતો નથી

Your score is

The average score is 45%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.