MOCK TEST : 11 FOR TET-TAT EXAM મોક ટેસ્ટ ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

MOCK TEST : 11 FOR TET-TAT EXAM મોક ટેસ્ટ ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે
MOCK TEST : 11 FOR TET-TAT EXAM મોક ટેસ્ટ ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

MOCK TEST : 11 FOR TET-TAT EXAM મોક ટેસ્ટ ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

MOCK TEST : 11 FOR TET-TAT EXAM મોક ટેસ્ટ ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે

  • MOCK TEST : 11 FOR TET-TAT EXAM મોક ટેસ્ટ ટેટ-ટાટ પરીક્ષા માટે
  • શરૂ કરવા START બટન પર કિલક કરતા  ઓનલાઈન ક્વિઝ મળશે.
  • TOTAL : 25 QUESTIONS સમજૂતી સાથે. 
  • રોજ-રોજ એક-એક  ક્વિઝ આ વિભાગની ઉમેરાતી જશે.
  • તો રાહ શેની જૂઓ છો ? ટેસ્ટ આપો અને દરરોજ સાઇટની મુલાકાત લઈ લો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરો.
  • આભાર! 

MOCK TEST : 11

0%
3 votes, 5 avg
184

MOCK TEST : 11

નીચે Start બટન પર કિલક કરી ક્વિઝ આપો.

1 / 25

IIM અમદાવાદ ના આર્કિટેકટ કોણ હતા ?

2 / 25

‘વલ્કલ ‘ એટલે શું ?

3 / 25

‘રે સૂર્યમાં માછલીઓ તરી રહી ‘- અલંકાર ઓળખાવો .

4 / 25

આજે ગુરુવાર છે તો હવે પછીના 97 મા દિવસે કયો વાર હશે ?

5 / 25

નીચેના પૈકી કયો શબ્દ ખેડૂત નો સમાનાર્થી શબ્દ છે ?

6 / 25

લોખંડના લાલ રંગના કાટનું અણુસૂત્ર કયું છે ?

7 / 25

ઈઝ ઓફ એજ્યુકેશન’ પહેલ હેઠળ દેશમાં સૌ પ્રથમ વખત કયા શહેરમાં MBBS ના અભ્યાસ ક્રમનો હિન્દીમાં પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે ?

8 / 25

વિશ્વ ઓઝોન દિન ક્યારે ઉજવવામાં આવે છે ?

9 / 25

પાસ્કલ ------ નો એકમ છે.

10 / 25

1849 ઝાડ તે રીતે ઉગાડવાનાં છે કે જેટલી હરોળ છે તેટલા ઝાડ દરેક હરોળમાં થાય , તો કેટલી હરોળ બનાવેલી હશે ?

11 / 25

I ------ the champion last week.

12 / 25

ધરતી કંપ માપવાનું સાધન જણાવો.

13 / 25

---------- of the students has broken this bench?

14 / 25

નીચેના વાકયોનું Indirect વાક્ય જણાવો.

Mohan said ,” He makes good tea.”

15 / 25

સ્વામી વિવેકાનંદ શિકાગો પરિષદ માં આપવાના વ્યાખ્યાન અંગે ગુજરાતનાં કયા વિદ્વાનનું માર્ગદર્શન લેવા આવ્યા હતા ?

16 / 25

ગુજરાતી રંગભૂમિ નું વખણાયેલું નાટક ‘સીતાહરણ’ ના લેખક કોણ હતા ?

17 / 25

સકલ પુરુષ તરીકેનું બિરુદ કયા સર્જક ને મળ્યું છે ?

18 / 25

She talks ----- she were mad .

19 / 25

તાજેતર માં ભારત સરકારના જળશક્તિ મંત્રાલયે ગંગા નદીના કિનારે આર્થિક પ્રવૃતિઓને વેગ આપવાના ઉદેશ્ય સાથે નમામી ગંગે કાર્યક્રમ અંતર્ગત કયા પ્રોજેક્ટ ની શરૂઆત કરી હતી ?

20 / 25

નીચેનમાંથી કયો રૂઢિપ્રયોગ સાચો અર્થ નથી ? આકાશ -પાતાળ એક કરવા

21 / 25

ઉત્પાદનના સાધનો પર સમાજનું સામૂહિક નિયંત્રણ હોય તેને કઈ અર્થવ્યવસ્થા કહેવામાં આવે છે ?

22 / 25

ભારત સરકાર દ્વારા રાજીવ ગાંધી ખેલરત્ન પુરસ્કાર ને પુનઃ નામકરણ કરી મેજર ધ્યાનચંદ ખેલ રત્ન એવાર્ડ નામ આપવામાં આવ્યું છે , મેજર ધ્યાનચંદ કઈ રમત સાથે સંકળાયેલ હતા ?

23 / 25

કયા મંત્રાલય દ્વારા ડ્રાફ્ટ નેશનલ ક્રેડિટ ફ્રેમવર્ક (NCrF) જાહેર કરવામાં આવ્યું છે ?

24 / 25

નીચે આપેલા વાક્યમાંથી નિપાત ઓળખાવો . દિયાંનને માત્ર બોનવિટા જ ભાવે છે.

25 / 25

ગરબાના પ્રણેતા કોને ગણવામાં આવે છે ?

Your score is

The average score is 32%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

મિત્રો સાથે શેર કરો
અમારી સાથે જોડાઓ

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.