3. જનરલ નોલેજ ક્વિઝ : ભાષા-Online Free Mock Test Of Gk

 • ONLINE FREE MOCK TEST OF GK For Gujarati (Bhasha)

 • GPSC, UPSC, તમામ પ્રકારની સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે ઉપયોગી Free Mock Test ઓનલાઈન ટેસ્ટ મૂકી રહ્યા છીએ.
 • પરીક્ષાની તૈયારી કરતાં મિત્રો સુધી અવશ્ય પહોચાડશો.
 • ક્વિઝ શરૂ કરવા START બટન પર કિલક કરતા  ઓનલાઈન ક્વિઝ મળશે.
 • રોજ-રોજ એક-એક  ક્વિઝ આ વિભાગની ઉમેરાતી જશે.
 • દરેક ક્વિઝને અંતે સર્ટીફિકેટ મળશે. જેમાટે આપે મેઈલ આઈડી અને ફોન નંબર લખવાનો રહેશે.
 • આપના મેઈલ આઈડી પર સંપૂર્ણ વિગતો સાથે રિઝલ્ટ મળશે.અને સાથે આકર્ષક સર્ટીફિકેટ પણ ખરું.
 • તો રાહ શેની જૂઓ છો ? ટેસ્ટ આપો અને દરરોજ સાઇટની મુલાકાત લઈ લો અને પરીક્ષાની તૈયારી કરો.
 • કાંઈ પણ ભૂલ કે સુધારો જણાય લાગે તો નીચે કોમેન્ટ કરશો અમે તેને સુધારી લઈશું.
 • તથા આપની કોઈ વિશિષ્ટ તૈયારી માટે મટેરિયલ કે ક્વિઝ માટે માંગ હોય તો પણ કોમેન્ટ કરી જણાવશો. અમે તેના પર કામ કરી આપને એ પહોંચાડીશું.
 • આભાર!  
0%
12 votes, 3.6 avg
290

GENERAL KNOWLEDGE QUIZ

નોલેજ ક્વિઝ ભાષા, 3. જનરલ નોલેજ ક્વિઝ : ભાષા-Online Free Mock Test Of Gk

GENERAL KNOWLEDGE - BHASHA QUIZ

FOR ALL COMPETITIVE EXAM

1 / 25

મહારાજ તો ખુશ થઈ ગયા -  આ વાક્યમાં નિપાત જણાવો.

2 / 25

નીચે પૈકી કઈ લિપિ જમણેથી ડાબે લખાય છે.?

3 / 25

"લાઘવ" શબ્દનો વિરુધ્ધાર્થી પસંદ કરો.

4 / 25

નીચેમાંથી કયું એક નિષેધ વાક્ય છે ?

5 / 25

બૌધ્ધ પૂરાતત્વીય સ્થળ દેવની મોરી _____________ માં સ્થિત છે =.

6 / 25

"નાકમાં ઊંટ ચાલવા" એટ્લે શું ?

7 / 25

"કૌતુક પ્રિય" શબ્દનો વિરુદ્ધાર્થી પસંદ કરો.

8 / 25

"ક્રુષ્ણ પક્ષ " શબ્દ નો વિરુધ્ધાર્થી શબ્દ પસંદ કરો.

9 / 25

નીચેમાંથી કયો ભાવે પ્રયોગ છે?

10 / 25

"ભૂચર" શબ્દનો વિરુધ્ધાર્થી શબ્દ પસંદ કરો .

11 / 25

નીચે પૈકી ક્યા વિકલ્પમાં "પાઘડી ફેરવવી" રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ સરે છે?

12 / 25

"ખોડો કાઢવો"  રૂઢિપ્રયોગ નો અર્થ આપો.

13 / 25

"નખ ખૂંપવો" એટ્લે શું ?

14 / 25

બેડાની _______ કહેવાય અને રૂનું __________ કહેવાય. યોગ્ય સમૂહવાચક વિકલ્પ પસંદ કરો.

15 / 25

હરણ નું _____ કહેવાય અને હાથીનું ______ કહેવાય .- યોગ્ય સમૂહ વાચક વિકલ્પ પસંદ કરો.

16 / 25

"અવધિ " શબ્દનો સમાનાર્થી શબ્દ કયો છે?

17 / 25

"જયંતિ" શબ્દનો વિરુધ્ધાર્થી શબ્દ પસંદ કરો.

18 / 25

ગુજરાતી ભાષાની સૌ પ્રથમ પૂર્ણ લંબાઇની ગુજરાતી ફિલ્મ "નરસિંહ મહેતા' ના નિર્દેશક કોણ હતા ?

19 / 25

વૃક્ષની __________ કહેવાય અને તારાનું _____ કહેવાય . - યોગ્ય સમૂહવાચક વિકલ્પ પસંદ કરો.

20 / 25

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં યોજાતો તરણેતરનો મેળો ________ ખાતે ભરાય છે.

21 / 25

"સકર્મક" શબ્દનો વિરુધ્ધાર્થી શબ્દ પસંદ કરો.

22 / 25

"કૂવો હવાડો કરવો"એટલે શું ?

23 / 25

નીચેમાંથી કયું એક વિધિ વાક્ય છે ?

24 / 25

અનુપમાથી જવાય છે . - ભાવે પ્રયોગમાંથી કર્તરી પ્રયોગમાં રૂપાંતર કરો.

25 / 25

જલીકટ્ટુ તહેવાર કયા રાજય સાથે સંબંધિત છે?

Your score is

The average score is 52%

0%

આપનો પ્રતિભાવ આપશો. 

Leave a Comment

આ બ્લોગમાં આપનું સ્વાગત છે.